KOMPLEX TELEP-PROGRAM INDUL KÖRÖM KÖZSÉGBEN - EFOP-1.6.2-16-2017-00066

 

Projekt címe: Komplex telep-program Köröm Községben II. ütem
Projektazonosító: EFOP-1.6.2-16-2017-00066

Megítélt támogatás összege: 199 725 899 Ft

A támogatás mértéke 100%

A projekt befejezésének dátuma 2021.12.31

Az Emberi Erőforrás Operatív Program keretében 2018-2021 között tovább folytatódik Köröm községben a korábban már elindított komplex telep-program, melynek átfogó célja a szegregáció oldása Köröm községben a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű emberek és családjaik társadalmi felzárkóztatásának folytatásával és lakhatási integrációjának segítésével.

Köröm Község Önkormányzata - konzorciumban a Régió Fejlesztéséért Alapítvánnyal és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal - a Széchenyi2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében „Komplex telep-program Köröm Községben II. ütem” címmel támogatást nyert az EFOP-1.6.2.-16 kódszámú „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)” tárgyú felhívás keretében.
A 199,7 millió forint európai uniós támogatás segítségével megvalósuló projekt célja, hogy javuljanak a szegregált településrészen élők munkaerőpiaci jellemzői, a telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők szolgáltatásokhoz valóhozzáférése, növekedjen azon személyek száma, akik társadalmi felzárkózást segítő (különösen oktatási, képzési és foglalkoztatási) programokba kapcsolódnak, javuljanak a programba bevont családok gyermekeinek iskolai előrehaladási esélyei, tanulmányi eredményei és szabadidő eltöltési lehetőségei, javuljon a célterületen élő személyek egészségi és mentális állapota.
A projekt közvetlen célcsoportját Köröm szegregált területén élő 119 fő 16-54 év közötti hátrányos helyzetű személy és családjaik alkotják, akikre egyéni fejlesztési terv készül, szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, képzési, egészségügyi és munkaerő-piaci szolgáltatásokat vehetnek igénybe. A célcsoport 75%-a képzésben, 30%-a egészségügyi szűrésben részesül.

A projekttel a korábban TÁMOP forrásból már megkezdett minta értékű programot kívánja az Önkormányzat folytatni. A fejlesztésben az önkormányzat, civil szervezet és a helyben lakók aktív és tevőleges partnerekként működnek együtt, minden tekintetben megújult minőségű társadalmi környezetet kívánnak megteremteni.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

SAJTÓKÖZLEMÉNY *pdf

A képekre kattintva azok nagyobban is letölthetők!

 
Köröm Községi Önkormányzatot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja

Képek a településről

© 2010-2023 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.