KOMPLEX TELEP-PROGRAM INFRASTRUKTÚRÁLIS BEAVATKOZÁSAI KÖRÖM KÖZSÉGBEN

Projekt címe: Komplex telep-program Köröm Községben II. ütem

Projektazonosító: EFOP-2.4.1-16-2017-00018

Megítélt támogatás összege: 200 000 000 Ft

A támogatás mértéke 100%

A projekt befejezésének dátuma 2021.03.31

Az Emberi Erőforrás Operatív Program keretében 2018-2021 között tovább folytatódik Köröm községben a korábban már elindított komplex telep-program, melynek átfogó célja a szegregáció oldása Köröm községben a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű emberek és családjaik társadalmi felzárkóztatásának folytatásával és lakhatási integrációjának segítésével.
Köröm Község Önkormányzata a Széchenyi2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében „Komplex telep-program Köröm Községben II. ütem” címmel, EFOP-2.4.1-16-2017-00018 azonosító számmal 200 millió Ft támogatást nyert az EFOP-2.4.1-16 kódszámú „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)” tárgyú felhívás keretében.
Projekt elszámolható összköltsége: 200 000 000 Ft
Támogatásimértéke: 100%
A projekttel a korábban TÁMOP forrásból már megkezdett minta értékű programot kívánjuk folytatni és bővíteni a hátrányos helyzetű lakosság lakhatási körülményeinek a javításával. A program fő célja, hogy a település szociálisan erősen leromlott településrésze számos, különböző, mégis egymást kiegészítő fizikai és humán körülményében egyidejűleg és együttműködve újulna meg és gazdagodna.
A kapcsolódó EFOP-1.6.2-16 keretében megvalósuló ESZA programmal egységet képezve a komplex telep-program átfogó célja a szegregáció oldása Köröm községben a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű emberek és családjaik társadalmi felzárkóztatásának folytatásával és lakhatási integrációjának segítésével.
A program specifikus céljai a pályázati felhívással összhangban:
- Szegregált terület lakásállományának minőségi javítása
- Települési szociális bérlakásállomány kialakítása lakhatási mobilizáció céljából
- Közösségi és humánszolgáltatások biztosítása a szegregált területen és településszinten

Tervezett tevékenységek:
1. TÁMOP telep-programban kialakított szolgáltatóház (Kossuth út 25., 113 hrsz) bővítése
2. A szegregált területen található József Attila út 45-47., hrsz: 372 alatti állami tulajdonú ingatlan megvásárlása, az ingatlanon található szükséglakások újjáépítése és szociális bérlakások kialakítása
3.Integrált lakókörnyezetben található Rákóczi út 23., hrsz: 158 alatti magántulajdonú lakóház megvásárlása és felújítása, kétlakásos szociális bérlakás kialakítása
4.Integrált lakókörnyezetben található Rákóczi út 15., hrsz: 162 (és a rajta lévő 162/A hrsz-ú úszótelek) alatti állami és magántulajdonú ingatlan megvásárlása és felújítása szociális bérlakás céljára
5. 95 hrsz-ú közterületi ingatlanon kisméretű focipálya ésa 94 hrsz-ú ingatlanon kapcsolódó kiszolgáló épület (öltöző vizesblokkal) építése

A program indikátorai:
A projekt keretében kialakított és felújított szociális bérlakások száma: 5 db
A lakhatási beruházással elért személyek: 32 fő
Integrált környezetben létrehozott vagy felújított szociális bérlakások száma: 3 db
Lakhatási programokkal érintett hátrányos helyzetű, elmaradott településrészek száma: 1 db
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.07.31.
Telepprogramok működése nyomán a telep lakókörnyezetében lévő szolgáltatásokat igénybevevők száma: 84 főA projekttel a korábban TÁMOP forrásból már megkezdett minta értékű programot kívánja az Önkormányzat folytatni. A fejlesztésben az önkormányzat, civil szervezet és a helyben lakók aktív és tevőleges partnerekként működnek együtt, minden tekintetben megújult minőségű társadalmi környezetet kívánnak megteremteni.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

SAJTÓKÖZLEMÉNY *pdf

A képekre kattintva azok nagyobban is letölthetők!

 
Köröm Községi Önkormányzatot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja

Képek a településről

© 2010-2023 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.