Iskola

Iskola bemutatása

II. Szent János Pál Katolikus Általános Iskola
Cím:
3577 Köröm, Kossuth.u.44.
E-mail: koromiskola@gmail.com
Igazgató:
Orosz Lászlóné
Igazgazó helyettes: BodolaiMiklós

KÉPEK AZ ISKOLAI RENDEZVÉNYEKRŐL


PEDAGÓGIAI PROGRAM
»
Érvénybelépés hatálya: 2008. február 14.
A fenntartók közös testületi ülésen 2008. február 13. napján az alábbi határozatszámokkal fogadták el:

 • Köröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 13/2008. (II. 13.)
 • Muhi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 13/2008. (II. 13.)

Az iskola helyzete, háttere

2007. szeptember 1. napi hatállyal megalakult a Köröm-Muhi Többcélú Közoktatási Intézmény-fenntartó Társulás. A társulást Köröm és Muhi községek önkormányzatai hívták életre.
A jogelőd körömi Általános Iskola 1991-ig "kisegítő" iskolaként működött. 1991. szeptember 1-től visszakerültek a sajóhídvégi Körzeti Általános Iskolából a normál tantervű tanulócsoportok. Az első "önálló" tanévben 103 tanulóval kezdtük meg működésünket. Ez a szám az eltelt években többszörösére növekedett. A székhely intézményben nyolc évfolyamos általános iskola működik normál és sajátos nevelési igényű tanulócsoportokkal. A normál tantervű csoportokban integráltan is nevelünk-oktatunk sajátos nevelési igényű gyermekeket.
Az Alapító Okirat szerint alapfeladat a tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása.
A községekben élő családok szociális, anyagi, kulturális helyzete hasonló, egyformán sújtja őket a munkanélküliség és a megélhetési gondok.
Nevelő-oktató munkánkat ehhez igazítjuk: tanórán és tanórán kívül a pedagógusok megpróbálják segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkózását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintik a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is.
Ilyen környezetben az intézmény az átlagoshoz képest több feladatvállalással kell, hogy működjön. Tanulóink jelentős része hátrányos helyzetű /alacsony iskolázottság, többgyermekes családok, munkanélküliség, életszínvonalbeli igénytelenség /.
Körömben a tanulók létszáma az országos átlaggal ellentétben emelkedést mutat, sőt az óvoda jelzése és a népesség-nyilvántartó adatai alapján a következő öt évben is nőni fog.
Az óvodákban végzett iskolaérettségi vizsgálat alapján, ha szükséges, a tagintézmény-vezetők a Nevelési Tanácsadóhoz, a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottsághoz irányítják a gyermekeket. Vizsgálat alapján döntenek arról, hogy a sajátos nevelési igényű vagy normál tantervű osztályba kerül-e a gyermek.
Körömben az egyik fő gond, hogy "kinőttük"az épületet. Tantermeink csak kis létszámú csoportok fogadására alkalmasak. A sajátos nevelési igényű tanulócsoportok és a napközisek nevelése-oktatása miatt évek óta délelőttös-délutános oktatás folyik, s ez így lesz várhatóan a jövőben is.
A másik fő gond a fenntartó nehéz pénzügyi helyzete, hiszen jóformán csak a törvényben előírt feltételeket tudja az önkormányzat biztosítani.
Tanulóink képessége-néhány tehetséges gyermek kivételével-átlagosnak tekinthető. Iskolai életünket úgy alakítjuk, hogy jól érezze magát minden gyermek. A helyi tantervünkben megfogalmazott követelmények akkor lesznek teljesíthetőek, ha a tanítás-tanulás folyamata / tanár és diák számára egyaránt / közös élményszerzésen alapszik.
Az épületet 1986-ban építették át. Ekkor 9 tanterem és egy kisméretű tornaszoba készült el, de ez is kevésnek bizonyult. A további 1 tantermes bővítés 1998-ban készült el.
Az épület a folyamatos karbantartásnak köszönhetően elég jó állapotban van. Sajnos nincs udvarunk, sportpályánk. Meglévő gyakorlókertünk segíti a mezőgazdasági technika oktatását.
A tantermek berendezése megfelelő, bár bútorokat nagyon régen nem vásároltunk.
IKT eszközparkunk átlagon felülinek mondható. Nagymértékben segítve a nevelő-oktató munkát. Tanulóinkat nagyon motiválják a tanulási folyamatban ezek az eszközök.
Az alapvető demonstrációs eszközök minden szaktantárgyhoz megvannak, de folyamatos bővítésükre, megújításukra szükség van.
A különböző fejlesztéseket pályázati úton nyert összegekkel oldjuk meg. Az önkormányzat minden esetben vállalja a különböző pályázati lehetőségek önrészét, ami alkalmanként elég jelentős összeg, de ezzel rendkívüli mértékben segíti munkánkat.

Az alsó tagozatot szakképzett tanítók oktatják, az Apáczai tankönyvcsaládból, illetve az olvasás- és írástanítás a Játszóház tankönyvsorozattal folyik.
A felső tagozatban a szakos ellátottság megfelelő, a sajátos nevelési igényű osztályokban rövid időn belül szakképzett gyógypedagógusok fognak tanítani minden osztályfokon.


Rendezvények

Minden évben ismétlődő rendezvényeink

 • Tanévnyitó
 • Október 6. iskolai szintű megemlékezés
 • Október 23. faluszintű ünnep, a Képviselőtestület határozata
  alapján, koszorúzással egybekötve
 • Mikulás ünnepség osztálykeretben
 • Idősek napja az Önkormányzat felkérésére
 • Karácsonyi ünnepség iskolai szintű
 • Farsangi felvonulás, bál
 • Március 15. faluszintű ünnepség, a Képviselőtestület határozata
  alapján, koszorúzással egybekötve
 • Anyák napja osztálykeretben
 • Gyermeknap iskolai szintű rendezvény
 • Ballagás
 • Tanévzáró

 

Köröm Községi Önkormányzatot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja

Képek a településről

© 2010-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.